Prijzen

Het aantal consulten kan je zelf bepalen, afhankelijk hoe intensief jij je begeleiding wilt. Als voorbeeld kost het voor 5 bijeenkomsten incl. een voedingsanamnese en weegmomenten €  295,- incl. btw.

Betaling

Er kan uitsluitend met pin of contant worden betaald.
Bij afname van een pakket betaal je vooraf en in één keer. Er is geen restitutie mogelijk.

Annuleren

Als je de afspraak uiterlijk 24 uur afzegt, is dit kosteloos en plannen we een nieuwe afspraak. Wanneer de afspraak later wordt afgezegd of bij ‘no show’ komt de afspraak te vervallen en wordt deze niet opnieuw ingepland (de kosten van dit consult zijn dus voor eigen rekening). Afzeggen kan per mail, per telefoon, sms, app.

Vergoeding zorgverzekering

Een consult van een voedingsdeskundige valt voor zorgverzekeraars onder natuurgeneeswijzen. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden natuurgeneeswijzen ( voedings-deskundigen) vanuit hun aanvullende pakketten. Informeer bij jouw verzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

Dit verschilt per persoon en is afhankelijk van behoefte, doelstelling en motivatie. De één heeft aan enkele consulten voldoende, een ander heeft het nodig om een jaar lang begeleid worden. Voor de één is het beter om wekelijks te komen, soms heeft men genoeg aan ééns per maand. Ieder mens is anders, voedingsadvies is daarom maatwerk.

 

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

T

1e gesprek (intake)

  • doornemen huidige voedingspatroon en leefstijl a.d.h.v uitgebreide vragenlijst (anamnese)
  • verrichten van metingen: o.a. gewicht, BMI, vetmassa, vochtpercentage, botmineraal, orgaanvet, metabolische leeftijd en basaal metabolische leeftijd, ideaal waarden en middelomtrek.
  • uitleg over bijhouden voedingsdagboek
  • duur max 90 min
A

2e gesprek

 • bespreking uitkomst analyse en voedingsdagboek
 • samen bepalen het eventuele vervolg van je persoonlijke doelstellingen
 • het advies wordt per mail aan je doorgestuurd
 • meten en wegen
 •  duur max 30 min

R

Vervolgconsult(en)

  • bespreken voortgang
  • bespreken uitdagingen die je tegekomt
  • meten en wegen
  •  duur max. 20 min

Eerste gesprek

Tijdens dit eerste gesprek staat je huidige voedingspatroon en leefstijl centraal. Ik luister naar jouw persoonlijke verhaal! Voeding, lichaamsbeweging, nachtrust en stress hebben allemaal met elkaar te maken. Dit is één van de componenten waar ik jouw persoonlijke advies op baseer. Ook verricht ik metingen: o.a. gewicht, BMI, vetmassa en middelomtrek. De uitkomsten zijn het uitgangspunt om de voortgang tijdens het traject te volgen. Tot slot vraag ik je om een voedingsdagboek bij te houden waarin je 7 dagen exact bijhoudt wat je eet en drinkt. Dit voedingsdagboek analyseer ik om vervolgens een advies op maat te geven. Zo zie je welke aanpassingen nodig zijn om toe te werken naar een gezonde levensstijl.

Tweede gesprek (het opvolgconsult)

Tijdens dit gesprek bespreken we de analyse van jouw voedingsdagboek, nemen we het voedingsadvies door en bepalen we samen jouw persoonlijke doelstellingen(en). Het is niet altijd haalbaar en realistisch om van de één op de andere dag een voedingspatroon om te gooien, dit gaat vaak stapsgewijs en altijd in onderling overleg.

Vervolgconsult(en)

Tijdens de vervolgconsulten zullen we steeds de voortgang bespreken en eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Waar nodig zal ik bijsturen. Ook zullen we meten en wegen, de resultaten hou ik voor je bij.

Kort weegconsult

Wanneer het streefgewicht of de doelstelling (bijna) bereikt is, is het mogelijk om regelmatig langs te komen voor een kort weegconsult. Dit kan wellicht de bekende ‘stok achter de deur’ zijn. Dit consult duurt maximaal 15 minuten. Je wordt gewogen en gemeten en uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.