Voeding, een belangrijke sleutel

Wat je eet kan het verschil maken tussen ziek worden of gezond blijven, tussen je futloos voelen of fit zijn en tussen je ongelukkig voelen of lekker in je vel zitten.
Iedereen weet het, maar bepaalde gewoontes veranderen, is echt niet makkelijk. In mijn praktijk richt ik mij daarom op drie belangrijke pijlers: voeding, motivatie en bewegen.

ervaar het zelf

Onderstaande pijlers zijn onmisbaar om een blijvende verandering naar een gezonde levensstijl te bereiken. Voeding gaat je helpen, in plaats van tegenwerken. Door mijn aanpak leer je nieuwe goede gewoontes die vanzelfsprekend voor je gaan worden.

 

Voeding

Motivatie

Bewegen

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

Dit verschilt per persoon en is afhankelijk van behoefte, doelstelling en motivatie. De één heeft aan enkele consulten voldoende, een ander heeft het nodig om een jaar lang begeleid worden. Voor de één is het beter om wekelijks te komen, soms is een bezoek eens per maand voldoende. Ieder mens is anders, voedingsadvies is daarom maatwerk.

Ervaar het zelf en boek een kennismakingsgesprek. Een gesprek van 15-20 minuten. Ervaar zelf of mijn begeleiding bij jou past. En het mooie is… Als je besluit om het begeleidingstraject af te nemen, breng ik de kosten van dit kennismakingsgesprek in mindering. Meer informatie vind je op de pagina Tarieven.

 

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

T

1e gesprek (na kennismaking)

  • doornemen huidige voedingspatroon en leefstijl a.d.h.v uitgebreide vragenlijst (anamnese)
  • verrichten van metingen: o.a. gewicht, BMI, vetmassa, vochtpercentage, botmineraal, orgaanvet, metabolische leeftijd en basaal metabolische leeftijd, ideaal waarden en middelomtrek.
  • uitleg over bijhouden voedingsdagboek
A

2e gesprek

 • bespreking uitkomst analyse en  voedingsdagboek
 • samen bepalen het eventuele vervolg van je persoonlijke doelstellingen
 • het advies wordt per mail aan je doorgestuurd.

R

Vervolgconsult(en)

  • bespreken voortgang
  • bespreken uitdagingen die je tegekomt
  • meten en wegen

Eerste gesprek

Tijdens dit eerste gesprek staat je huidige voedingspatroon en leefstijl centraal, dit doe ik door het afnemen van een uitgebreide vragenlijst (anamnese) met je door te nemen. Voeding, lichaamsbeweging, nachtrust en stress hebben allemaal met elkaar te maken. Dit is één van de componenten waar ik jouw persoonlijke advies op baseer. Ook verrichten we vele belangrijke metingen: o.a. gewicht, BMI, vetmassa, metabolische leeftijd, orgaanvet etc. en middelomtrek. De uitkomsten zijn het uitgangspunt om de voortgang tijdens het traject te volgen. Tot slot vraag ik je om een voedingsdagboek bij te houden waarin je 7 dagen exact bijhoudt wat je eet en drinkt. Dit voedingsdagboek analyseer ik om vervolgens een advies op maat te geven. Zo zie je welke aanpassingen nodig zijn om toe te werken naar een gezonde levensstijl.

Tweede gesprek (het opvolgconsult)

Tijdens dit gesprek bespreken we de uitkomsten uit de analyse en jouw voedingsdagboek.  We nemen het voedingsadvies door en bepalen we samen jouw persoonlijke doelstellingen(en). Het is niet altijd haalbaar en realistisch om van de één op de andere dag een voedingspatroon om te gooien, dit gaat vaak stapsgewijs en altijd in onderling overleg.

Vervolgconsult(en)

Tijdens de vervolgconsulten zullen we steeds de voortgang bespreken en eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Waar nodig zal ik bijsturen. Ook zullen we meten en wegen, de resultaten hou ik voor je bij.

Kort weegconsult

Wanneer het streefgewicht of de doelstelling (bijna) bereikt is, is het mogelijk om regelmatig langs te komen voor een kort weegconsult. Dit kan wellicht de bekende ‘stok achter de deur’ zijn. Dit consult duurt maximaal 15 minuten. Je wordt gewogen en gemeten en uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.